بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

International Foundation for Reverence of Religions

به زودی ؛ اهدا حکم سفیر صلح و دوستی به یکی از فعالین حوزه موسیقی

اندازه فونت :
2020/07/07

محمدمهدی مومنی ها دبیرکل بنیاد در مصاحبه ای اعلام کرد: به زودی طی مراسمی با حضور جمعی از شخصیتهای علمی فرهنگی و هنری کشور حکم سفیر صلح و دوستی فرهنگی بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و با حضور نماینده سازمان یونسکو به یکی از فعالین  حوزه موسیقی به پاس خدمات ارزشمند فرهنگی ایشان اهداء خواهد گردید.

به گزارش تکریم خبر،  در این مراسم که با حضور رئیس، دبیر کل و جمعی از مدیران ارشد بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب ،و شخصیتهای علمی فرهنگی و هنری کشور برگزار خواهد شد از سازنده اثر ارزشمند  سمفونی عشق مهمترین اثر موسیقیایی کشور در حوزه اهل بیت و پیامبران اوللعزم تقدیر می گردد.

 

سوال خود را مطرح کنید :