بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

International Foundation for Reverence of Religions

فیلم مراسم زنجیر زنی فاطمیه هیات علی اکبر چغاک

اندازه فونت :
2016/07/27

توضیحاتی که برای این ویدئو می دهید.

 

سوال خود را مطرح کنید :