بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب

International Foundation for Reverence of Religions

عکس هایی از هیئت

اندازه فونت :
2016/07/18

آنطور که هستي‌ باش ،….
صداقت مؤثرترين تيري است که به قلب هدف مي‌‌نشيند ،….
هدفت را با نقشه‌هاي جوراجور آلوده مکن‌ ،…
خودت باش ،….
افتاده باش ،… نه‌ ذليل ،…
شوخ باش ،… نه‌ مسخره ،….
آزاده باش ،،… نه‌ ياغي ،…
مطمئن باش ،… نه‌ ساده ،….
از خود ،… راضي باش ،…. نه‌ از خود راضي ،…
صبور باش ،… نه‌ در کمين ،….
آنوقت خواهي ديد که کليد را در دست خود خواهي داشت!!
انشاالله

 

 

سوال خود را مطرح کنید :